💥برای هیچ چیز در زندگی،غمگین مباش👌

 

 1_ کار سختی که تو داری:

 آرزوی هر بیکاری است

 

 2_ فرزند لجبازی که تو داری: 

آرزوی هر کسی است که بچه دار نمیشوند

 

 3_ خانه ی کوچکی که تو داری:

 آرزوی هر کرایه نشینی است 

 

 4_ دارایی کم تو:

 آرزوی هر قرض داری است 

 

 5_ سلامتی تو:

آرزوی هر مریضی است .

 

 6_ لبخند تو:

آرزوی هر مصیبت دیده ای است

 

 7_ و پوشیده ماندن گناهانت:

 آرزوی هر کسی است که گناهش فاش شده

 

۸- حتی گناه نکردنت آرزوی بعضی از گناهکاران است،که میگویند ای کاش ما هم میتوانستیم دست از گناه برداریم ...

 

و تو خیلی چیزها داری که مردم آرزویش را دارند !!

 

بیشتر به داشته هایت بیندیش تا نداشته هایت؛ و بابتشان خدا را از اعماق وجودت شکر کن🌹

خدایا شکرت🙏