ایموشن کد توسط دکتر نلسون که کایروپرکتیک بوده بوجود امده است.

 

 

 

ایموشن کد

"احساسات بدام افتاده" چیست؟ 

احساسات به دام افتاده انرژی منفی احساسی، ناشی از حوادث و یا صدمات گذشته است که ما با خودمون حمل می کنیم. احساسات به دام افتاده می تواند موجب انواع "علائم" شود. آنها می توانند مانع از پیداکردن عشق واقعی و شادی مردم شوند و حس انزوا و تنهایی ایجاد کنند به گفته دکتر بردلی نلسون ، احساسات به دام افتاده از انرژی ساخته شده است، درست مثل بقیه بدن، و آنها می توانند بر بافت های فیزیکی تاثیربگذارند. احساسات به دام افتاده می تواند درد ، نقص و بیماری احتمالی ایجاد کند. علاوه بر این، احساسات به دام افتاده می توانند تاثیر بسیار زیادی بر نحوه تفکر، انتخاب هایی که می کنیم و اینکه به چالش های روزانه چگونه

واکنش نشان می دهیم داشته باشد .

 

می توان احساسات بدام افتاده را تنها با قدرت نیت ، آزاد ساخت. نیت آزاد کردن احساسات بدام افتاده حقیقتا مهمترین بخش معادله است.

 

همانطور که ما با کمبود و نقص در ویتامین ها مانند ویتامین C روبرو می شویم، در میدان الکترومغناطیسی بدن نیز ممکن است با کمبود و نقص روبرو شویم که این کمبود موجب بیماری می شود ، اصلاح این میدان به درمان بیماری کمک می کند.

 

همانطور که می دانیم در بدن ما جریان الکتریکی وجود دارد، برای مثال پیام های عصبی توسط جریان الکتریکی انتقال می یابد، تعادل در این میدان یعنی صحت عملکرد سیستم الکتریکی بدن.

 

ضروری است که احساسات گیرافتاده خود را مشخص و آزاد کنیم قبل از اینکه موجب آسیب بیشتری بشه . وقتی آنها را رها کنیم می توانیم زندگی بهتری داشته باشیم .

 

وقتی در میدان الکترومغناطیسی قویتر از میدان خودمون قرار بگیریم میدان وجود ما متاثر از میدان قویتر یکسو می شود، گاهی این میدان قویتر تغییراتی فراتر از تصور ایجاد می کند.

 

آزادسازی خود از احساسات بدام افتاده می تواند باعث شود شما احساس امنیت نمایید و می تواند شما را برای ساختن روابط، حرفه یا زندگی ای که همیشه می خواستید آزاد کند.